A- A A+

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 21 januari 2016
 

NAH

 

contactpersonennetwerk

         West Brabant

 

 

 

Uitnodiging themabijeenkomst:

21 januari 2016

Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek/behandeling


 

 

Sprekers:

 • Frederik Houben, coördinator bij ERNAH (Euregionaal project NAH) komt uitleg geven over FINAH. FINAH is een digitaal meetinstrument waarmee het functioneren van personen met NAH op het vlak van activiteiten en participatie op efficiënte wijze in kaart worden gebracht
 • Maaike Ferwerda, gedragsdeskundige/neuropsycholoog bij Pauwer komt uitleg geven over Hersenz. Hersenz is een behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase.  

 

Datum:

 • Donderdag 21 januari 2016

 

Tijd                 

 • Inloop vanaf 14.30 uur, aanvang programma 15.00 uur
 • Sluiting rond 17.00 uur

 

Locatie         

 • Heerbaan 100, 4817 NL Breda

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde professionals.

 

U kunt zich tot en met 6 januari 2016 (gratis) aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

De bijeenkomst kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Wij hanteren een minimum aantal van 20 personen. U krijgt uiterlijk 15 januari bericht of de thema-bijeenkomst doorgaat. 

 

Presentatie 1 

Presentatie 2 


 

Bijeenkomst 30 oktober 2014  

 

NAH

 

contactpersonennetwerk

         West Brabant

 

 

 

Uitnodiging themabijeenkomst:

30 oktober 2014

NAH en arbeid/dagbesteding

 

 

Sprekers:

 • Medewerker  van Pauwer (voorheen Stichting NSWAC)
 • Margo van Boxel van MEE West-Brabant
 • Karin Hellings psycholoog bij Adapt Arbeidsdiagnostiek & toeleiding
 • Jobcoach van Adapt Arbeidsdiagnostiek & toeleiding

 

Inhoud:

 • Het belang van dagbesteding en werk voor mensen met NAH.
 • Wat mensen met NAH kunnen doen om hun werk te behouden.
 • Wat mensen met NAH kunnen doen om hun werk te behouden.
 • Wat mensen met NAH kunnen doen om te weten wat ze nog kunnen m.b.t. werk en dagbesteding.
 • Hoe je mensen met NAH aan het werk krijgt.

 

Datum:

 • Donderdag 30 oktober 2014

 

Tijd                 

 • Inloop vanaf 14.30 uur, aanvang programma 15:00 uur.
 • Sluiting rond 17.00 uur

 

Locatie         

 • Heerbaan 100, 4817 NL Breda

 


Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde professionals.

 

U kunt zich tot en met 24 oktober 2014 (gratis) aanmelden door onderstaande gegevens in te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Voornaam: 
 Tussenvoegsel: 
 Achternaam: 
 Functie: 
 Naam organisatie of instelling: 
 Telefoon nummer: 
 E-mail: 

 

De bijeenkomst kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Wij hanteren een minimum aantal van 20 personen om het door te laten gaan. 

U krijgt uiterlijk 28 oktober bericht of de thema-bijeenkomst doorgaat. 

 


  

Bijeenkomst 16 oktober 2014 

Foto's of informatie naar aanleiding van de bijeenkomst van 16 oktober jl. kunnen gemaild worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Presentaties: 

 • Inzet van e-health in de zorg voor mensen met NAH. Lopen wij achter?  Bekijk presentatie
 • Toepassingsmogelijkheden eHealth in de langdurige zorg. De ervaringen van de Zorgboog. Deze presentatie werd gegeven door Ilse Gorgy. Bekijk presentatie 

 

Workshop:

 • 'Communiceren met afasie in de praktijk'. De workshop werd gegeven door: Peter Sanders cliënt/ervaringsdeskundige en Tilly van Bussel, werkzaam als activiteitenbegeleider op Archipel Afasiecentrum Eindhoven.  Bekijk workshop 

 

Bijeenkomst 22 maart 2012

In de laatste bijeenkomst van het contactpersonennetwerk,  d.d. 22-03-2012 onder leiding van mevr. Ada de Gruyter, is door Mevr. Henny van de Sande een presentatie gegeven over het rapport van de Hersenstichting Nederland “Navigeren naar Herstel’. Een verkennend onderzoek naar de ideale keten voor de zorg voor NAH cliënten. Dit rapport is gepresenteerd samen met de resultaten van de door NSWAC uitgevoerde NAH quick scan in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom. De resultaten van dit verkennend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de NAH keten in de regio Zuidwest Brabant zijn terug te vinden in het rapport ‘Hersenletsel in beeld’. 

 

Presentatie

 

Na de presentatie is op deze middag binnen drie groepen gesproken over hetgeen nog ontbreekt binnen het zorgaanbod in Zuidwest Brabant voor de NAH cliënt in de chronische fase, met name voor de jongere cliënt (18-55 jaar)  en dan met name voor de cliënt zonder of met slechts lichte lichamelijke beperkingen, maar met cognitieve en sociaal- emotionele stoornissen.

 

Door de aanwezigen zijn enkele punten genoemd die ontbreken binnen het zorgaanbod in de re-integratie- en stabilisatiefase behorend bij de chronische fase:

-       Dagbesteding/ activiteiten die aansluiten bij cliënten tussen 18-55 jaar

-       Systeembegeleiding in de chronische fase (integratie- en stabilisatiefase)

-       Trajectbegeleiding / casus coördinatie

-       Behandeling  (GGZ – gedragsproblemen)

-       Psychosociale begeleiding/ behandeling

 

Geconstateerd is dat veel producten gelijktijdig worden ontwikkeld en aangeboden door meerdere zorgorganisaties. Mede hierdoor ontbreekt de mogelijkheid tot continuering van het zorgproduct na een goede start. Een betere afstemming en samenwerking zijn hiervoor een vereiste.

 

Tijdens het evaluatieoverleg van de bijeenkomst van het contactpersonennetwerk, uitgevoerd door Mevr. Ada de Gruyter en Mevr. Henny van de Sande, is men tot de conclusie gekomen dat het ontwikkelen/aanbieden van psychosociale begeleiding/behandeling en systeembegeleiding in de chronische fase binnen de regio prioriteit heeft. Meerdere organisaties zoeken voortdurend naar een passend aanbod en kunnen dit helaas niet vinden.

 

Ondergetekenden zien het als een uitdaging om in de komende jaren het zorgaanbod op het gebied van psychosociale begeleiding/behandeling en systeembegeleiding te verbeteren en meer inhoud te geven. Om dit mogelijk te maken zal men vanuit het samenwerkingsverband moeten komen met een projectvoorstel om aanspraak te kunnen maken op gelden vanuit subsidies/projecten/ onderzoeken  In 2012 zal nagegaan moeten worden hoe op het gebied van de psychosociale en systeem begeleiding/behandeling een projectvoorstel kan worden gedaan waaraan meerdere partijen van het samenwerkingsverband West Brabant deelnemen. Hierbij moet men denken aan REVANT, GGZ, de ziekenhuizen in de regio en NSWAC.  Na toewijzing kan het project in 2013 worden uitgevoerd zodat kennis en ervaringen meer gebundeld kunnen worden en voor een bredere (leeftijds) groep beschikbaar komt.

 

Graag willen wij Uw reactie tot bovengenoemd voorstel  om te komen tot een verdere productontwikkeling.

 

Met vriendelijke groet, 

Ada de Gruyter – MEE Breda

Henny van de Sande- NSWAC

 


 

Bijeenkomst 6 Oktober 2011: NAH en vermoeidheid

Bea de Haar, psycholoog
Maike van Dartel, neuropsycholoog
Koninklijke Visio

 

Visuele klachten na NAH
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

 • Oogheelkundige diagnoses en aandoeningen:
  Demonstratie van oogheelkundige aandoeningen met behulp van ervaringsbrillen.
 • De verschillende hulpvragen van cliënten met NAH en visusproblematiek en het cliënttraject hierbij binnen Visio:
  Onder andere: lezen, tv kijken, vrije tijd, mobiliteit, etc.
 • De verschillende interventies bij cliënten met NAH en visusproblemen:
  Visueel Functie Onderzoek, (neuro)psychologisch onderzoek/screening/behandeling, hulpmiddelen onderzoek, onderzoek en training ergotherapie, arbeidsbegeleiding, computerondersteuning, maatschappelijk werk onderzoek en begeleiding.
 • De specifieke visuele stoornissen bij cliënten met NAH:
  Gezichtsvelduitval, leesproblemen, gestoorde ruimtelijke oriëntatie, etc.
 • De (neuro)psychologische functiestoornissen bij cliënten met NAH binnen Visio:
  Met name aandacht en concentratiestoornissen, geheugenproblemen, motorische stoornissen, taalstoornissen, executieve stoornissen.
 • Het verloop van de visuele waarnemingsprocessen in de hersenen:
  De primaire visuele verwerking, uitleg van twee belangrijke visuele verwerkingsroutes (de Wat- en Waar-route).
 • Voorbeelden en uitleg van stoornissen in het waarnemen die kunnen ontstaan door NAH:
  Neglect, gezichtsblindheid, visuele agnosie, hemianopsie.
 • Om goed te kunnen zien, heb je niet alleen je ogen, maar ook je hersenen nodig!


Klik hier voor de presentatie
.

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017