A- A A+

Artikelen

 

Het hersenletselteam West-Brabant is specifiek gericht op mensen met NAH. Het doel van het hersenletselteam is cliënten, hun naasten en hulpverleners zo objectief mogelijk te adviseren over de mogelijkheden van begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het hersenletselteam denkt mee in problemen en zoekt mee naar mogelijkheden om de gewenste begeleiding of behandeling voor de cliënt te verkrijgen. Het hersenletselteam functioneert niet in plaats van de huidige behandelaars of indicatiecommissies, maar dient als ondersteuning en stroomlijning van de bestaande hulpverlening.

Het team bestaat uit een groep mensen die allen gevraagd zijn om hun specifieke deskundigheid op het gebeid van NAH.

Werkwijze

Complexe vragen aan het advies- en informatiepunt worden voorgelegd aan het hersenletselteam. De coördinator zal, indien mogelijk samen met betrokkenen, een adviesvraag voor het hersenletselteam formuleren. Indien nodig zal de adviesvraag aangevuld worden met medische of andere gegevens die van belang zijn om een goed advies uit te brengen. Persoonlijke en medische informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De coördinator legt de vraag voor aan het team. De adviezen worden telefonisch, schriftelijk of via de mail aan de betrokkenen overgebracht door de coördinator. De coördinator blijft de situatie volgen tot het moment waarop de hulpvrager voldoende op de goede weg is gezet en er geen nieuwe vragen meer te verwachten zijn.

Het team komt nu 4 keer per jaar bij elkaar. Bij het toenemen van het aantal vragen kan dit vaker worden. Tussen de bijeenkomsten door worden de vragen via de mail of telefonisch voorgelegd aan de teamleden voor advies.
Het team heeft enkel een adviserende en consulterende functie.

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017