A- A A+

Stuurgroep

Het West Brabants Overleg Zorgorganisaties (WOZ) fungeert als stuurgroep voor het NAH netwerk. Bij dit WOZ zijn alle zorgaanbieders in West-Brabant aangesloten Dit overleg heeft als doel om de ontwikkelingen binnen de regio op elkaar af te stemmen en zo een goede spreiding en afstemming van het zorgaanbod voor alle cliënten te realiseren. 
 
De dagelijkse aansturing van het NAH netwerk is in handen van een  kerngroep waarin de managers van MEE-West-Brabant, Revant en Pauwer participeren aangevuld met een specialist oudergeneeskunde van Thebe, de coördinator van het NAH meldpunt en een gedragsdeskundige van Pauwer. 

De doelstelling van de Kerngroep is het bevorderen van de ketenregie voor en met cliënten met Niet- Aangeboren Hersenletsel en het ontwikkelen, vergroten, uitwisselen en promotie van kennis. Daarnaast ook de vorming van regionale ( kennis) netwerken waarin de gespecialiseerde zorg en dienstverlening aan cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel verder wordt uitgewerkt en beschikbaar wordt gesteld aan cliënten en derden. 

Logo ontwerp: Michiel van de Kimmenade, leerling ROC - iCare Webdesign 2017